Zapytanie ofertowe

Ad Moto Rafał Zawisz zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na:
zakup usług doradczych proinnowacyjnych w zakresie związanym z wdrożeniem innowacyjnej technologii filtracji smarów procesowych
na podstawie zapytania ofertowego z dnia 31.05.2017
o dofinansowanie którego Zamawiający ubiega się w ramach poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Załączniki do pobrania

zapytanie_ofertowe

zalacznik_1

zalacznik_2

zalacznik_3

zalacznik_4

zalacznik_1a

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Firma Ad Moto Rafał Zawisz oświadcza, iż została podjęta decyzja o nie składaniu wniosku o dofinansowanie projektu do aktualnego konkursu w ramach Działania 1.1 ,,Projekty B R przedsiębiorstw”finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Jednocześnie pragniemy Państwa poinformować, że został opublikowany harmonogram konkursów na 2017 rok (http://www.poir.gov.pl/media/29922/harmonogram_I_wersja_2017.pdf), zgodnie z którym Firma Ad Moto Rafał Zawisz przystąpi w ramach tzw. ,,Szybkiej ścieżki” do ponownego złożenia wniosku w terminie do dnia 31 maja 2017 roku.

Zapytanie ofertowe

Firma Ad Moto Rafał Zawisz w ramach planowanego składania wniosku pt. ” Przyjazny dla środowiska serwis transformatorów w oparciu o innowacyjne rozwiązania” w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” finansowanym przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju, zwraca się z zapytaniem ofertowym, dotyczącym:

Przedłożenia oferty cenowej na opracowanie założeń podanych w treści zapytania i możliwość podjęcia współpracy przy realizacji projektu w ramach składanego wniosku.

Załączniki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 1 – Zakres zadań objętych grantem generuje potrzeby opracowania poniższych założeń: Udział Instytucji Naukowej w wykonaniu badań laboratoryjnych oleju.

Zapytanie_ofertowe_nr_1

Zapytanie ofertowe nr 2 – Zakres zadań objętych grantem generuje potrzeby opracowania poniższych założeń: Udział Instytucji Naukowej w wykonaniu badań laboratoryjnych oleju.

Zapytanie_ofertowe_nr_2

Zapytanie ofertowe nr 3 – Zakres zadań objętych grantem generuje potrzeby opracowania poniższych założeń: Udział Instytutu Orzecznictwa w wydaniu opinii.

Zapytanie_ofertowe_nr_3

Zapytanie ofertowe nr 4 – Zakres zadań objętych grantem generuje potrzeby opracowania poniższych założeń: Udostępnienie obiektów do badań 16 MVA-25MVA.

Zapytanie_ofertowe_nr_4

Zapytanie ofertowe nr 5 – Zakres zadań objętych grantem generuje potrzeby opracowania poniższych założeń: Budowa systemu sterowania z oprogramowaniem wraz ze zdalnym pulpitem online.

Zapytanie_ofertowe_nr_5

Zapytanie ofertowe nr 5 – Zakres zadań objętych grantem generuje potrzeby opracowania poniższych założeń: Budowa konstrukcji mobilnej stacji regneracji oraz części hydraulicznej i pneumatycznej

Zapytanie_ofertowe_nr_6

Masz pytania?

Napisz do nas wiadomość, skorzystaj z czatu (prawy dolny róg). Jesteśmy do twojej dyspozycji