Zapytanie ofertowe

Ad Moto Rafał Zawisz zaprasza do udziału w postępowaniu ofertowym na:
zakup usług doradczych proinnowacyjnych w zakresie związanym z wdrożeniem innowacyjnej technologii filtracji smarów procesowych
na podstawie zapytania ofertowego z dnia 31.05.2017
o dofinansowanie którego Zamawiający ubiega się w ramach poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Załączniki do pobrania

zapytanie_ofertowe

zalacznik_1

zalacznik_2

zalacznik_3

zalacznik_4

zalacznik_1a

Masz pytania?

Napisz do nas wiadomość, skorzystaj z czatu (prawy dolny róg). Jesteśmy do twojej dyspozycji