Dehydrator AD-TR 1.0

Zastosowanie

Urządzenie AD – TR 1.0 służy do odgazowania, odwadniania oraz usuwania zanieczyszczeń stałych z oleju. Umożliwia jego ponowne użycie a tym samym redukuje koszty eksploatacji układu w którym się znajduje. Poprawia jakość oleju, przywraca lepkość oleju smarowego, zwiększa temperaturę zapłonu oraz poprawia wydajność operacyjną.

Urządzenie gwarantuje czystość układu hydraulicznego i systemu smarowania. Stosuje się go w górnictwie, hutnictwie, energetyce oraz transporcie.

Dehydrator próżniowy został stworzony do osuszania wszelkich olejów przemysłowych takich jak oleje hydrauliczne, przekładniowe, maszynowe, elektroizolacyjne oraz oleje chłodzące.

Charakterystyka

  • Stosunkowa duża zdolność usuwania zanieczyszczeń stałych
  • System BACKFLUSH automatycznie usuwa zanieczyszczenia
  • Zabezpieczenie umożliwiające kontrolę temperatury
  • Usuwanie wody za pomocą próżni oraz separatora wody
  • Wysokiej jakości wkład filtracyjny o właściwościach antykorozyjnych, termostabilny, wytrzymały
    o dużej żywotności oraz pojemności
  • Unikalny system odwadniania i odgazowania – Duplex 3D Stereo-Evaporation – wielopoziomowa technologia separacji wody z oleju
  • Zwarta i trwała budowa
  • Ogrzewanie oleju za pomocą podczerwieni

Oczyszczanie oleju

W przypadku silnie zanieczyszczonego oleju, należ poddać go wstępnemu oczyszczaniu aby zapobiec uszkodzeniu komponentów dehydratora próżniowego.

Dane techniczne

Dehydrator AD-TR-1.0 - Dane techniczne

Masz pytania?

Napisz do nas wiadomość, skorzystaj z czatu (prawy dolny róg). Jesteśmy do twojej dyspozycji