Filtracja magnetyczna w oleju hartowniczym

Filtracja magnetyczna i usuwanie opiłków metalowych z oleju za pomocą magnesów. Istnieje możliwość montażu magnesu do standardowego agregatu filtracyjnego produkcji Ad Moto.