Filtracja oleju w refulerze

Filtracja oleju hydraulicznego z wodą w refluerze. Woda dostała sie do nieszczelnego zbiornika zanieczyszczając cały układ.

Mikrofiltracja pozwala usunąć skutki zawodnienia oleju i zabezpiecza układ przed ewentualnym zamarznięciem.

Filtracja oleju z wodą