maszyna z filtracją oleju

Jak poprawić wydajność maszyn przemysłowych dzięki odpowiedniej filtracji oleju?

Sprawne funkcjonowanie maszyn i urządzeń wiąże się z ich właściwą eksploatacją, w tym przede wszystkim stosowaniem materiałów eksploatacyjnych dobrej jakości oraz ich terminowym uzupełnianiem. W przypadku infrastruktury przemysłowej okaże się to szczególnie istotne, ponieważ przełoży się na wydatki konieczne do usuwania pojawiających się w razie zaniedbań niesprawności, a także kosztów powodowanych nimi przestojów. Nieocenioną metodą wpływania na kondycję sprzętu będzie zwłaszcza zadbanie o prawidłowe smarowanie oraz parametry wykorzystywanych w tym celu preparatów. Służy temu m.in. okresowe stosowanie agregatów filtracyjnych. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Dlaczego właściwe smarowanie jest ważne?

Smarowanie pozwala na wytworzenie na powierzchni elementów ruchomych tzw. filmu olejowego. Tworzy on rodzaj poduszki między nimi i zapobiega bezpośredniemu kontaktowi, który powodowałby szybkie ścieranie oraz był powodem generowania znacznych ilości ciepła, które w efekcie przyczyniłyby się do deformacji poszczególnych komponentów, a nierzadko ich zatarcia. Dzięki stosowaniu środków smarnych można nie tylko zamieniać tarcie suche na mokre zachodzące między cząsteczkami użytego oleju, ale też zmniejszyć powstające opory, które wpływają na wzrost zapotrzebowania na energię.

Jak można wpływać na jakość oleju?

Podczas eksploatacji oleju pojawiają się w nim różnego rodzaju zanieczyszczenia. Zwykle są to bardzo drobne opiłki metalu, a także spalone cząsteczki oleju, jeżeli w grę wchodzą jednostki napędowe. W przypadku olejów hydraulicznych problemem okaże się także pojawiająca się w nich z czasem woda, która przyspiesza korozję oraz obniża lepkość, a zatem zdolność do przylegania do powierzchni poszczególnych elementów. Co ważne, jest ona także przyczyną zmiany odporności temperaturowej. Kłopotom tego typu można zaradzić, decydując się na okresową filtrację oleju.