mężczyzna na transformatorze

Jak suszenie transformatorów wpływa na ich wydajność i bezpieczeństwo?

Właściwe funkcjonowanie systemu energetycznego wymaga utrzymywania sprawności wszystkich jej komponentów. Dystrybucja zasilania jest bowiem możliwa nie tylko dzięki liniom wysokiego, średniego i niskiego napięcia, ale także infrastrukturze pozwalającej na zmianę parametrów prądu między poszczególnymi częściami układu. W tym celu niezbędne okazuje się wykorzystywanie odpowiednich transformatorów, które będą przystosowywać charakterystykę dostarczanej energii do potrzeb występujących na konkretnych etapach przebywanej przez nią drogi. Jednym z elementów dbania o sprzęt i jego bezawaryjną pracę jest tzw. suszenie transformatorów. Przekonajmy się, dlaczego jest ono konieczne i sprawdźmy, jak przebiega.

Co trzeba wiedzieć o funkcji oleju w transformatorach energetycznych?

Transformatory energetyczne to urządzenia, których części nagrzewają się do wysokich temperatur, co wynika z oporności zastosowanych w nich elementów. Przemiana napięcia na niższe, niezbędna przy przejściu z sieci wysokiego napięcia do sieci średniego napięcia lub z sieci średniego napięcia do sieci niskiego napięcia oznacza konieczność schładzania rdzeni transformatorów przez umieszczenie ich w kadziach z olejem, który w tym przypadku jest czynnikiem chłodzącym. Olej pochłania więc nadmiar ciepła gromadzonego w emaliowanym drucie, który jest oddzielany izolacją zrobioną ze specjalnego papieru. Ze względu na to, że z czasem stan oleju ulega pogorszeniu, potrzebna będzie jego regeneracja. Ma ona na celu pozbycie się wody, która samoczynnie gromadzi się we włóknach celulozowych, z których zrobione są warstwy izolujące i przyczynia się do chemicznego rozkładu celulozy. Obecność wody w izolacji to także ryzyko wyładowań niezupełnych, przebić cieplnych i depolimeryzacji celulozy, a nawet niebezpieczeństwo podniesienie ciśnienia prowadzącego do zniszczenia urządzeń.

W jaki sposób osusza się izolację transformatorów?

Izolację osusza się, używając ciekłego medium, które cechuje się wysoką rozpuszczalnością wody. Umożliwia to szybkie wyrównanie różnicy stężeń wody znajdującej się w nim, a olejem. Zwykle stosowane środki jednocześnie mają zdolność do wiązania wody.