filtracja przemysłowa

Optymalizacja procesów przemysłowych poprzez zastosowanie odpowiednich filtrów

Wiele procesów technologicznych wymaga efektywnego pozbywania się różnego rodzaju zanieczyszczeń znajdujących się zarówno w wykorzystywanych surowcach, jak i wszelkich substancjach pomocniczych, a także mediach używanych do celów chłodzenia, ogrzewania, mycia, płukania i transportowania rozmaitych materiałów od cieczy przez gazy aż po sypkie ciała stałe. Przy znacznej części operacji konieczna będzie więc wydajna filtracja przemysłowa, która da możliwość oczyszczenia najczęściej używanych mediów – głównie wody i powietrza, a także pozbycia się rozmaitych odpadów i ciał obcych. Dobrym przykładem może tu być skuteczne odpylanie, konieczne np. przy obróbce drewna, kamienia naturalnego i materiałów budowlanych, a także obsłudze m.in. mąki, kruszyw czy wszelkiego rodzaju proszków. Przyjrzymy się temu nieco bliżej.

Czym są pyły i dlaczego należy się ich pozbyć?

Pyły to znaczne stężenie drobnych cząsteczek ciała stałego, które z racji niewielkich rozmiarów mają na tyle niską masę, że mogą dość długo utrzymywać się w powietrzu. Przykładem takich substancji są m.in. trociny czy gazy spawalnicze. Noiebezpieczeństwo związane z obecnością pyłów wynika z tego, że stanowią one poważne zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników, a także mogą ulec zapłonowi po przekroczeniu dolnej granicy wybuchowości. Co równie ważne, ich działanie negatywnie wpływa na żywotność wykorzystywanych maszyn i urządzeń, a także na jakość wytwarzanych wyrobów, które mogą zostać nimi zanieczyszczone. Kłopotem jest również osiadanie na elementach wyposażenia, które mogą ulegać przegrzaniu z uwagi na utratę zdolności do oddawania ciepła. Problem będzie też zacieranie się elementów ruchomych oraz blokowanie czujników.

Jak pozbywać się zanieczyszczeń?

Metodą na pozbywanie się pyłów jest korzystanie z filtrów dopasowanych do rodzaju substancji, z jakich się one składają. W zależności od warunków poziom filtracji może być bardzo zróżnicowany od pozbywania się większych cząsteczek po eliminowanie najmniejszych zanieczyszczeń przy filtracji HEPA. Stosowanie odpowiednich filtrów zapobiega awariom i wpływa na żywotność używanego wyposażenia oraz jakość produktów.