mgła z parowania

Separator mgły olejowej: jak działa i jakie są jego zastosowania w przemyśle?

Wykorzystywanie znacznej części urządzeń przemysłowych wymaga stosowania różnych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo ich eksploatacji. W przypadku wielu centrów obróbczych jedną z opcji używanych w celu redukowania poziomu powstających zagrożeń jest używanie separatorów mgły olejowej. Przekonajmy się, w jakich procesach okażą się one konieczne i sprawdźmy, na jakiej zasadzie mogą funkcjonować.

Czym jest mgła olejowa?

Mgła olejowa to mieszanka środków smarnych, które są podawane podczas realizacji wielu operacji technologicznych np. przy obróbce metalu i jest wykorzystywana w postaci wodnej emulsji m.in. w czasie wiercenia, frezowania czy toczenia w celu schładzania elementów, co wydłuża żywotność narzędzi i korzystnie wpływa na dokładność, eliminując zniekształcenia. Poza rozproszonymi niezwykle małymi cząsteczkami oleju zawiera ona także inne substancje, np. preparaty antykorozyjne, a ponadto różnego rodzaju zanieczyszczenia stałe np. w formie drobin skrawanego materiału. Ponieważ poszczególne elementy są bardzo małe, stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników, a także problem dla środowiska naturalnego. Dla bezpieczeństwa niezbędne będzie więc skuteczne pozbywanie się mgły olejowej przez odpowiednio prowadzoną filtrację.

Jak eliminować mgłę olejową?

Separatory mgły olejowej mogą wykorzystywać różne rozwiązania techniczne w zależności od charakterystyki procesu, jaki będą obsługiwały. Wśród dostępnych opcji znajdują się urządzenia działające dzięki wykorzystaniu siły odśrodkowej, w których oczyszczany strumień jest wprawiany w ruch obrotowy, co powoduje osadzanie się ciał stałych na ściankach i spływanie oleju do elementu znajdującego się w dole zbiornika. W grę wchodzą też filtry mechaniczne z filtracją wielostopniową i zmniejszającą się wielkością oczek zastosowanej siatki. Dostępne są też filtry elektrostatyczne, gdzie cząsteczki są jonizowane i przyciągane do uziemionego elementu.