beczki z olejem

Usuwanie wody z paliwa: jak to wpływa na wydajność silników i dlaczego jest ważne?

Prawidłowe działanie spalinowej jednostki napędowej wiąże się z koniecznością wykorzystywania benzyny, oleju napędowego lub gazu LPG o odpowiedniej jakości. Jednym z problemów wpływających negatywnie na osiągi i trwałość silnika będzie wysoka zawartość wody w instalacji paliwowej. Zjawisku temu można jednak zaradzić, decydując się na profesjonalną filtrację paliwa. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Dlaczego woda w paliwie jest groźna?

Obecność wody w paliwie jest niepożądana, ponieważ oznacza zwiększone ryzyko korozji elementów układu od zbiornika po wszystkie metalowe części instalacji. Problemem okaże się jednak nie tyle ewentualna perforacja, ile odspajanie się fragmentów rdzy, która może uszkadzać poszczególne części instalacji. Kłopotem będzie też niebezpieczeństwo zatarcia się pompy paliwowej, która jest nim smarowana i chłodzona, a obecność wody negatywnie wpływa na właściwości smarne benzyny lub oleju napędowego. Warto też pamiętać, że paliwo schładza również wtryskiwacze, w tym przypadku będziemy więc mieli do czynienia z taką samą sytuacją. Choć większość wody powinna być wychwycona przez filtr paliwa, może się zdarzyć, że niewielkie jej ilości przedostaną się dalej. Najczęściej będzie to oznaczało nagły spadek mocy oraz nierównomierną pracę jednostki napędowej.

Jak pozbywać się wody z paliwa?

Woda może pojawić się w paliwie wskutek kondensacji pary wodnej na ściankach zbiornika, a także podczas uzupełniania jego zapasu w postaci ciekłej lub jako para wodna. Bardzo często wilgoć dostaje się też do paliwa za sprawą znajdujących się w nim biokomponentów, które mają właściwości higroskopijne. W grę wchodzą też nieszczelności instalacji służących do magazynowania i dystrybucji paliw. Szybkim i niezawodnym sposobem na wyeliminowanie wody z paliwa będzie jego filtracja, a więc zastosowanie urządzenia, które pozwoli na odseparowanie cząsteczek wody.