olej

Analiza kosztów i korzyści wynikających z zastosowania regeneracji oleju w przemyśle

Właściwe działanie maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle wymaga korzystania z odpowiedniego smarowania. Wykorzystanie właściwych środków smarnych pozwoli na wytworzenie na powierzchni elementów ruchomych filmu olejowego i zastąpienie tarcia suchego tarciem mokrym.  Ograniczy to tempo zużywania się poszczególnych komponentów, zminimalizuje ryzyko ich deformacji wskutek zbyt wysokiej temperatury, a ponadto zredukuje powstające opory. Niestety intensywna eksploatacja środków smarnych sprawia, że tracą one swoje właściwości wskutek spalania się części tworzących je cząsteczek, a jednocześnie pojawiają się w nich drobiny różnych zanieczyszczeń np. opiłków. Prowadzi to do pogorszenia się lepkości, a także spadku odporności temperaturowej. Warto pamiętać, że poza środkami smarnymi używa się również olejów hydraulicznych, które są odpowiedzialne za funkcjonowanie układów hydrauliki siłowej. Także one są podatne na zużycie i pojawianie się wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Rozwiązaniem okaże się filtracja przemysłowa oleju. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Czy zużyty olej zawsze trzeba wymieniać?

Olej, który nie spełnia już wymagań jakościowych, powinien być zastąpiony nowym. Takie rozwiązanie oznacza jednak dość wysokie koszty, ponieważ zarówno środki smarne, jak i oleje hydrauliczne są stosunkowo drogie. Alternatywą może się okazać poddanie ich regeneracji, w ramach której usunie się wszelkie zanieczyszczenia, przywracając pierwotne parametry użytkowe. Proces ten przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń jest dość szybki, a przy tym może być wykonany w sposób niewymagający wyłączenia urządzenia z eksploatacji.

Jak filtruje się olej?

Pozbywanie się ciał obcych jest możliwe dzięki wykorzystaniu agregatu filtracyjnego, który pozwoli na wyeliminowanie wszystkich zanieczyszczeń i przywrócenie olejowi odpowiedniej charakterystyki. Doskonałym rozwiązaniem okaże się tu filtracja by-pass, która może być dokonana w czasie zwykłej pracy instalacji, maszyny lub urządzenia.