olej w maszynie CNC

Wpływ filtracji oleju na jakość pracy silników i maszyn przemysłowych

Wykorzystywanie maszyn, urządzeń czy pojazdów oznacza z reguły konieczność używania w nich odpowiednich materiałów eksploatacyjnych, pozwalających na funkcjonowanie kluczowych komponentów np. jednostki napędowej, przekładni w przypadku systemów mechanicznych czy siłowników w układach hydraulicznych. By sprzęt tego rodzaju zachował swoje parametry pracy i właściwą żywotność, niezbędna okaże się filtracja paliwa oraz pozbywanie się zanieczyszczeń z używanego oleju. Przekonaj się, jakie ma to znaczenie i sprawdź, jak może przebiegać.

Dlaczego stosowanie oleju jest niezbędne?

Funkcjonowanie większości elementów ruchomych oznacza ryzyko powstawania tarcia suchego. Powoduje ono nie tylko znaczne opory, ale też prowadzi szybkiego do uszkodzenia stykających się ze sobą powierzchni, sprawiając, że silnie się one nagrzewają. Sposobem na wyeliminowanie tego zjawiska będzie zastosowanie właściwego środka smarnego, który przekształci tarcie suche w mokre, mające miejsce między jego cząsteczkami. W przypadku silników i przekładni od skrzyń biegów po mosty napędowe w tym celu stosuje się odpowiednie rodzaje olejów.

Dlaczego oleje trzeba poddawać filtracji?

Wraz z pracą danego podzespołu zastosowany w nim olej ulega przekształceniom wskutek spalania się jego cząsteczek, gromadzenia się w układzie wody, a także obecności drobin metalu odspajanych z poszczególnych części czy fragmentów uszczelnień. Tego rodzaju substancje zmieniają lepkość i wytrzymałość temperaturową oleju. Ponieważ wymiana jest jednak kosztowna, bardziej praktyczną opcją okaże się oczyszczenie oleju w celu przywrócenia mu pierwotnych właściwości. Przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii filtracji i specjalistycznych agregatów operację tę można często wykonać na działającej maszynie, co ogranicza ilość czasu potrzebnego na całe zadanie.