znak zapytania

Separator mgły olejowej – co to takiego?

Wśród oferowanych przez nas produktów nasi klienci mogą znaleźć między innymi separator mgły olejowej. Jest to urządzenie, którego użycie ma na celu oczyszczenie powietrza z zawiesiny wodnej zawierającej rozpuszczone drobinki oleju. Proponowane przez nas separatory mgły olejowej są wyposażone w silnik trójfazowy, który podlega sterowaniu elektrycznemu. 

Ich dużą zaletą jest również to, że istnieje możliwość doposażenia ich w separator cząstek stałych, dzięki czemu powietrze będzie oczyszczane nie tylko z zawiesiny, w którym rozpuszczone są drobinki oleju, ale i z innych zanieczyszczeń, takich jak drobinki metalu. Do modeli separatorów mgły olejowej, które są dostępne w naszej ofercie, zaliczyć możemy takie urządzenia jak:

  • separator mgły olejowej AD-200B,
  • separator mgły olejowej AD-250B,
  • separator mgły olejowej AD-300B.

Czym różnią się poszczególne modele separatorów mgły olejowej?

Oferowane przez nas separatory mgły olejowej różnią się od siebie przede wszystkim pod względem charakteryzujących ich parametrów. Na ich specyfikę wpływają takie cechy jak: przepływ powietrza, moc wyjściowa, częstotliwość, napięcie, warunki/temperatura, warunki/wilgoć oraz ich ciężar. Choć warto przy tym dodać, że istnieje możliwość specjalnego zaprojektowania separatora mgły olejowej i wykonania go na zamówienie klienta. Możliwa jest wówczas dowolna modyfikacja urządzenia – zgodna z oczekiwaniami zamawiającego.

Poszczególne modele są od siebie odmienne w przepływie powietrza, mocy wyjściowej oraz wadze. Do ich cech wspólnych natomiast zalicza się w szczególności optymalną częstotliwość wynoszącą 50/60 Hz, dostosowanie do pracy w temperaturze powietrza utrzymującej się poniżej 45°C i w warunkach wilgotności poniżej 85%. Jednakowa jest również typowa dla nich częstotliwość.