transformator

Jak zwiększyć żywotność eksploatowanego transformatora?

Eksploatacja transformatora związana jest przede wszystkim z olejem izolacyjnym. Jest on obecnie traktowany jako integralna część transformatora.

Jakie jest zadanie oleju transformatorowego?

W transformatorach olejowych podstawowym rodzajem cieczy elektroizolacyjnej jest olej transformatorowy. Jest on nie tylko środkiem dielektrycznym, ale także chłodniczym, środkiem ułatwiającym gaszenie łuku elektrycznego oraz środkiem nasycającym izolacje papierowe. Podstawą funkcją, którą pełni olej transformatorowy, jest zapewnienie dobrej izolacji elektrycznej i odprowadzenie ciepła z transformatora. Rdzeń transformatora jest chłodzony dzięki procesowi przekazywania ciepła związanego z ruchem masy w ośrodku cieczy i samorzutnej cyrkulacji oleju. Cyrkulacja jest skutkiem wynikającym z różnic pomiędzy gęstościami oleju podgrzanego oraz schłodzonego.

Jak zregenerować olej transformatorowy?

Główną przyczyną zmniejszania żywotności transformatora jest pogorszenie właściwości oleju. Początkowo zmiany ograniczają się do pogorszenia jego właściwości dielektrycznych, a następnie powstają: woda, kwasy organiczne, wolne rodniki, aldehydy, alkohole i ketony. W zaawansowanych etapach starzenia tworzą się zawiesiny koloidalne, substancje żywicze i woski oraz wytrąca się osad, który blokuje kanały chłodzące. Następstwem tych zmian są pogarszające się warunki oddawania ciepła i obniżenie wytrzymałości dielektrycznej układu izolacyjnego. Dobrym sposobem na przedłużenie żywotności transformatora jest filtracja oleju. Tak usługa pozwala na osuszenie oleju i uzwojenia transformatora. Ponadto zabieg taki umożliwia regenerację właściwości dialektycznych i rezystywności. Profesjonalny serwis olejowy Ad Moto w ramach swojej działalności wykonuje regenerację oleju. Po filtracji olej ma właściwości podobne do tego, które ma olej nowy. Za pomocą nowoczesnych technologii jest możliwość przywrócenia pierwotnych parametrów fizykochemiczne olejów transformatorowych.