badania laboratoryjne oleju

Jakie metody laboratoryjne wykorzystuje się do badania czystości oleju?

Czystość oleju to podstawa poprawnego funkcjonowania danego układu. Jej badanie potrafi bardzo wiele powiedzieć na temat samego mechanizmu.

Po co badać olej?

Jednym z pytań, które może nasuwać się, jest to, po co w ogóle sprawdzać stan oleju. Odpowiedź jest dosyć złożona. Przede wszystkim w ten sposób można ocenić czy rozwiązanie, którego zadaniem była filtracja oleju pełni swoje zadanie. Jeśli nie, wówczas może dojść do zatarcia części mechanizmu i jego uszkodzenia. Z kolei w urządzeniach hydraulicznych przestaje pełnić swoją funkcję, a całość układu traci na efektywności. Warto więc zawsze zaopatrywać w najlepsze rozwiązania, w które zaopatrzy nas Ad Moto Filtracja Oleju Profesjonalny serwis olejowy. Kolejną sprawą, jest analiza płynu pod kątem zawartości tzw. cząstek zużyciowych metalu. Ich obecność świadczy o uszkodzeniu układu lub jego powolnym wycieraniu. To pierwszy symptom przyszłej awarii, świadczący o zużywaniu się części i wymuszający ingerencję w postaci jej wymiany. Bagatelizowanie problemu skutkuje przestojami oraz bardzo kosztownymi naprawami. W jaki sposób można ocenić czystość oleju?

Metody sprawdzania płynów

Badania laboratoryjne oleju stanowią najskuteczniejszy sposób do oceny stanu cieczy. Pozwalają uniknąć przestojów i poważnych awarii. Metody laboratoryjne są dosyć zbliżone. Analiza OilTest sprawdza takie parametry oleju jak czystość oraz lepkość, a także wspomnianą zawartość opiłków metali zużyciowych. W tej metodzie wykorzystuje się przede wszystkim mikroskop, pod którym sprawdza się zawartość płynu. Jest to najskuteczniejszy sposób ocenę czystości płynu. Pobraną próbkę można także umieścić w przyrządzie, który sprawdza koncentrację zanieczyszczeń w cieczy hydraulicznej. Klasa czystości opierana jest o wcześniej zgromadzone dane. W przypadku niektórych składowych oczywiste jest, że widoczna po powiększeniu cząstka stała, która nie powinna się tam w ogóle znaleźć, stanowi symptom wymuszający interwencję.